Giá TEL hôm nay

Trung bình (24h)
88 VND
Thấp nhất (24h)
82 VND
Cao nhất (24h)
92 VND
Khối lượng 24h
567,307.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
642,059.27 USD
Vốn hóa thị trường
283,950,400.83 USD

Telcoin TEL/VND

86 VND
-4.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TEL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:07 (UTC)
Tín hiệu