Giá TEL hôm nay

Trung bình (24h)
105 VND
Thấp nhất (24h)
101 VND
Cao nhất (24h)
107 VND
Khối lượng 24h
623,042.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
526,730.41 USD
Vốn hóa thị trường
342,265,848.84 USD

Telcoin TEL/VND

102 VND
-0.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TEL
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:27 (UTC +7)
Tín hiệu