Giá THG hôm nay

Trung bình (24h)
2,084 VND
Thấp nhất (24h)
2,074 VND
Cao nhất (24h)
2,098 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
13.31 USD
Vốn hóa thị trường
8,046,286.55 USD

Thetan Arena THG/VND

2,074 VND
-1.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá THG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:59 (UTC)
Tín hiệu