Giá THG hôm nay

Trung bình (24h)
2,000 VND
Thấp nhất (24h)
2,000 VND
Cao nhất (24h)
2,000 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
25.85 USD
Vốn hóa thị trường
6,893,126 USD

Thetan Arena THG/VND

2,000 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá THG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:30 (UTC)
Tín hiệu