Giá TPH hôm nay

Trung bình (24h)
125 VND
Thấp nhất (24h)
118 VND
Cao nhất (24h)
145 VND
Khối lượng 24h
215.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
98.1 USD
Vốn hóa thị trường
153,913.04 USD

TRUSTpay TPH/VND

118 VND
-9.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TPH
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:10 (UTC)
Tín hiệu