Giá TPH hôm nay

Trung bình (24h)
114 VND
Thấp nhất (24h)
114 VND
Cao nhất (24h)
114 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
12.86 USD
Vốn hóa thị trường
136,800 USD

TRUSTpay TPH/VND

Biểu đồ giá TPH
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:52 (UTC +7)
Tín hiệu