Giá TRU hôm nay

Trung bình (24h)
0.11 USD
Thấp nhất (24h)
0.0873546 USD
Cao nhất (24h)
0.13 USD
Khối lượng 24h
36,341,998.36 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,970,794.03 USD
Vốn hóa thị trường
136,465,329.41 USD

TrueFi TRU/USD

0.12 USD
+37.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TRU
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:34 (UTC)
Tín hiệu