Giá TRU hôm nay

Trung bình (24h)
3,213 VND
Thấp nhất (24h)
3,089 VND
Cao nhất (24h)
3,371 VND
Khối lượng 24h
8,048,713.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,071,974.84 USD
Vốn hóa thị trường
143,764,996.5 USD

TrueFi TRU/VND

3,271 VND
+5.69% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TRU
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:34 (UTC +7)
Tín hiệu