Giá TRU hôm nay

Trung bình (24h)
1,865 VND
Thấp nhất (24h)
1,769 VND
Cao nhất (24h)
1,961 VND
Khối lượng 24h
4,807,860.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,078,413.21 USD
Vốn hóa thị trường
82,471,303.39 USD

TrueFi TRU/VND

1,926 VND
8.32% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 480
Khối lượng 24h
4,807,860.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,078,413.21 USD
Vốn hóa thị trường
82,471,303.39 USD
Cao nhất 1 năm
3,501 VND
Thấp nhất 1 năm
645 VND
Thấp nhất
640 VND
Cao nhất
27,083 VND
Lưu hành
1,096,786,692.49 TRU
Tổng cung
1,198,450,773.16 TRU
Biến động (1 ngày)
8.32%
Biến động (7 ngày)
19.11%
Biến động (1 tháng)
66.32%
Biến động (3 tháng)
33.38%
Biến động (Năm nay)
32.28%
Thông tin

TrueFi là một giao thức DeFi hỗ trợ người cho vay với lãi suất cho vay tốt và người đi vay không cần thế chấp. Về mặt kỹ thuật, TrueFi là một giao thức tạo ra các pool sinh lời có lãi suất cao cho các nhà cung cấp thanh khoản. TrueFi bao gồm các cơ chế tiện ích và cơ chế phần thưởng sử dụng token (TRU) để thưởng cho những người tham gia đóng góp thanh khoản, duy trì APR ổn định, cao.

TRU là token hoạt động trong nền tảng TrueFi, đồng thời là governance Token. Chủ sở hữu TRU có tiếng nói trong việc bầu chọn ra ai là người vay đáng tin cậy trong chính nền tảng TrueFi.

Ngoài ra, người sở hữu TRU còn có khả năng “xếp hạng tín dụng” cho các bên thứ ba. Thông qua xếp hạng tín dụng TRU, một hệ thống tín dụng có thể được xây dựng hoàn toàn thông qua các biện pháp khuyến khích. Chủ sở hữu TRU có quyền sở hữu một phần trong việc xây dựng hệ thống tín dụng mới.

Bên cạnh đó, TRU còn được dùng để trả thưởng cho những người tham gia stake TRU khi tham gia bầu chọn các khoản vay nếu đúng kết quả.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Tài sản thực (RWA)
DeFi
Vay & Cho vay
Tín hiệu