Giá TRX hôm nay

Trung bình (24h)
2,957 VND
Thấp nhất (24h)
2,923 VND
Cao nhất (24h)
2,990 VND
Khối lượng 24h
1,518.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,328.42 USD
Vốn hóa thị trường
9.95b USD

TRON TRX/VND

2,989 VND
+1.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TRX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:04 (UTC)
Tín hiệu