Giá TRX hôm nay

Trung bình (24h)
3,227 VND
Thấp nhất (24h)
3,214 VND
Cao nhất (24h)
3,242 VND
Khối lượng 24h
1,060.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,190.45 USD
Vốn hóa thị trường
10.87 tỷ USD

TRON TRX/VND

3,219 VND
-0.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TRX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:53 (UTC)
Tín hiệu