Giá TURBO hôm nay

Trung bình (24h)
16 VND
Thấp nhất (24h)
14 VND
Cao nhất (24h)
16 VND
Khối lượng 24h
795,247.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,587,734.28 USD
Vốn hóa thị trường
37,288,828.83 USD

Turbo TURBO/VND

16 VND
+6.67% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TURBO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:56 (UTC)
Tín hiệu