Giá TURBO hôm nay

Trung bình (24h)
34 VND
Thấp nhất (24h)
32 VND
Cao nhất (24h)
37 VND
Khối lượng 24h
5,220,913.51 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,783,157.5 USD
Vốn hóa thị trường
82,040,702.47 USD

Turbo TURBO/VND

34 VND
-2.86% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TURBO
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:11 (UTC +7)
Tín hiệu