Giá TWT hôm nay

Trung bình (24h)
1.06 USD
Thấp nhất (24h)
1 USD
Cao nhất (24h)
1.12 USD
Khối lượng 24h
7,852,260.78 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,576,201.37 USD
Vốn hóa thị trường
452,564,664.5 USD

Trust Wallet TWT/USD

1.1 USD
+3.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TWT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:44 (UTC)
Tín hiệu