Giá TWT hôm nay

Trung bình (24h)
28,881 VND
Thấp nhất (24h)
28,140 VND
Cao nhất (24h)
29,249 VND
Khối lượng 24h
2,180,429.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,177,682.14 USD
Vốn hóa thị trường
466,301,190.21 USD

Trust Wallet TWT/VND

28,998 VND
+2.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TWT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:37 (UTC +7)
Tín hiệu