Giá TWT hôm nay

Trung bình (24h)
28,151 VND
Thấp nhất (24h)
26,483 VND
Cao nhất (24h)
30,032 VND
Khối lượng 24h
7,542,939.07 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,618,645.7 USD
Vốn hóa thị trường
460,953,658.04 USD

Trust Wallet TWT/VND

30,002 VND
+7.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TWT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:33 (UTC)
Tín hiệu