Giá UFT hôm nay

Trung bình (24h)
11,267 VND
Thấp nhất (24h)
9,551 VND
Cao nhất (24h)
11,975 VND
Khối lượng 24h
2,400,194.41 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,061,226.93 USD
Vốn hóa thị trường
30,200,015.04 USD

UniLend UFT/VND

10,338 VND
-13.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UFT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:26 (UTC)
Tín hiệu