Giá UFT hôm nay

Trung bình (24h)
12,156 VND
Thấp nhất (24h)
11,917 VND
Cao nhất (24h)
12,369 VND
Khối lượng 24h
1,525,814.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,120,825.51 USD
Vốn hóa thị trường
36,674,178.17 USD

UniLend UFT/VND

12,127 VND
+0.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UFT
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:51 (UTC +7)
Tín hiệu