Giá UMA hôm nay

Trung bình (24h)
75,776 VND
Thấp nhất (24h)
73,463 VND
Cao nhất (24h)
82,948 VND
Khối lượng 24h
4,042,825.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,897,747.59 USD
Vốn hóa thị trường
242,323,350.02 USD

UMA UMA/VND

78,771 VND
+3.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UMA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:45 (UTC)
Tín hiệu