Giá UMA hôm nay

Trung bình (24h)
3.61 USD
Thấp nhất (24h)
3.45 USD
Cao nhất (24h)
3.7 USD
Khối lượng 24h
6,180,019.31 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,810,125.36 USD
Vốn hóa thị trường
280,875,881.91 USD

UMA UMA/USD

3.49 USD
-4.73% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UMA
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:17 (UTC +7)
Tín hiệu