Giá USDCR hôm nay

Trung bình (24h)
26,096 VND
Thấp nhất (24h)
25,986 VND
Cao nhất (24h)
26,165 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

OMT USDC Reward USDCR/VND

26,112 VND
-0.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá USDCR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:27 (UTC)
Tín hiệu