Giá USDCR hôm nay

Trung bình (24h)
25,704 VND
Thấp nhất (24h)
25,671 VND
Cao nhất (24h)
25,747 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

OMT USDC Reward USDCR/VND

25,705 VND
-0.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá USDCR
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:50 (UTC +7)
Tín hiệu