Giá USDC hôm nay

Trung bình (24h)
26,609 VND
Thấp nhất (24h)
26,446 VND
Cao nhất (24h)
26,718 VND
Khối lượng 24h
635,482,867.47 USD
KL Trung bình 10 ngày
730,891,796.57 USD
Vốn hóa thị trường
32.31b USD

USD Coin USDC/VND

26,552 VND
-0.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá USDC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:52 (UTC)
Tín hiệu