Giá USDC hôm nay

Trung bình (24h)
1 USD
Thấp nhất (24h)
1 USD
Cao nhất (24h)
1 USD
Khối lượng 24h
333,014,375.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
555,234,806.74 USD
Vốn hóa thị trường
33.52 tỷ USD

USDC USDC/USD

1 USD
+0.02% 24 giờ qua
Biểu đồ giá USDC
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:37 (UTC)
Tín hiệu