Giá VELO hôm nay

Trung bình (24h)
256 VND
Thấp nhất (24h)
238 VND
Cao nhất (24h)
278 VND
Khối lượng 24h
6,703,728.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,369,951.86 USD
Vốn hóa thị trường
71,410,743.96 USD

Velo VELO/VND

261 VND
+1.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VELO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:35 (UTC)
Tín hiệu