Giá VELO hôm nay

Trung bình (24h)
472 VND
Thấp nhất (24h)
450 VND
Cao nhất (24h)
489 VND
Khối lượng 24h
5,711,988.07 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,465,544.08 USD
Vốn hóa thị trường
128,479,379.88 USD

Velo VELO/VND

454 VND
-6.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VELO
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:12 (UTC +7)
Tín hiệu