Giá VENOM hôm nay

Trung bình (24h)
12,927 VND
Thấp nhất (24h)
12,159 VND
Cao nhất (24h)
13,234 VND
Khối lượng 24h
2,116,450.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,720,283.49 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

Venom VENOM/VND

13,062 VND
+0.41% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VENOM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:00 (UTC)
Tín hiệu