Giá VENOM hôm nay

Trung bình (24h)
5,734 VND
Thấp nhất (24h)
5,290 VND
Cao nhất (24h)
6,013 VND
Khối lượng 24h
1,622,552.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
731,151.08 USD
Vốn hóa thị trường
217,704,087.04 USD

Venom VENOM/VND

5,740 VND
-4.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VENOM
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:31 (UTC +7)
Tín hiệu