Giá VET hôm nay

Trung bình (24h)
1,277 VND
Thấp nhất (24h)
1,133 VND
Cao nhất (24h)
1,410 VND
Khối lượng 24h
87,234,824.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
32,824,380.09 USD
Vốn hóa thị trường
3.57b USD

VeChain VET/VND

1,258 VND
0.4% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 35
Khối lượng 24h
87,234,824.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
32,824,380.09 USD
Vốn hóa thị trường
3.57b USD
Cao nhất 1 năm
3,219 VND
Thấp nhất 1 năm
311 VND
Thấp nhất
38 VND
Cao nhất
7,150 VND
Lưu hành
72,714,516,834 VET
Tổng cung
85,985,041,177 VET
Biến động (1 ngày)
0.4%
Biến động (7 ngày)
13.95%
Biến động (1 tháng)
72.57%
Biến động (3 tháng)
136.02%
Biến động (Năm nay)
60.92%
Thông tin

VeChain là một nền tảng blockchain được thiết kế để tăng cường quản lý chuỗi cung ứng và quy trình kinh doanh. Mục tiêu của nó là hợp lý hóa các quy trình và luồng thông tin cho các chuỗi cung ứng phức tạp thông qua việc sử dụng công nghệ sổ cái phân tán. Nền tảng Vechain có hai token: VeChain Token (VET) và VeChainThor Energy (VTHO). Cụ thể, nền tảng này có thể được sử dụng để theo dõi chất lượng, tính xác thực, nhiệt độ bảo quản, phương tiện vận chuyển và quá trình phân phối cuối cùng của sản phẩm ngay từ cơ sở sản xuất cho đến lần giao hàng cuối cùng cho khách hàng cuối cùng.

VET được sử dụng để chuyển giá trị qua mạng của VeChain. VET là khoản thanh toán được sử dụng trong hệ thống của VeChain. Một cá nhân hoặc doanh nghiệp nắm giữ càng nhiều VET thì mức độ ưu tiên cao hơn khi sử dụng tài nguyên của blockchain. VET cũng có thể được sử dụng để tạo ra loại token thứ hai, được gọi là VeThor hay Thor Power (VTHO), để truy cập công nghệ chuỗi cung ứng. Vì vậy, một công ty muốn sử dụng tính năng theo dõi của VeChain cho chuỗi cung ứng của họ phải trả cho VTHO để thêm thông tin vào chuỗi khối.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
Nền tảng
Layer 1
Tín hiệu