Giá VET hôm nay

Trung bình (24h)
934 VND
Thấp nhất (24h)
914 VND
Cao nhất (24h)
952 VND
Khối lượng 24h
8,985,925.34 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,589,253.18 USD
Vốn hóa thị trường
2.62 tỷ USD

VeChain VET/VND

Biểu đồ giá VET
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:29 (UTC +7)
Tín hiệu