Giá VET hôm nay

Trung bình (24h)
1,108 VND
Thấp nhất (24h)
1,084 VND
Cao nhất (24h)
1,140 VND
Khối lượng 24h
11,509,287.06 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,766,515.31 USD
Vốn hóa thị trường
3.07b USD

VeChain VET/VND

1,104 VND
-1.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VET
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:16 (UTC)
Tín hiệu