Giá VIB hôm nay

Trung bình (24h)
3,011 VND
Thấp nhất (24h)
2,890 VND
Cao nhất (24h)
3,189 VND
Khối lượng 24h
3,984,668.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,045,161.75 USD
Vốn hóa thị trường
23,333,380.26 USD

Viberate VIB/VND

3,056 VND
+5.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VIB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:57 (UTC)
Tín hiệu