Giá VIB hôm nay

Trung bình (24h)
2,552 VND
Thấp nhất (24h)
2,519 VND
Cao nhất (24h)
2,591 VND
Khối lượng 24h
2,189,771.98 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,701,756.5 USD
Vốn hóa thị trường
19,928,091.29 USD

Viberate VIB/VND

2,570 VND
+1.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VIB
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:42 (UTC)
Tín hiệu