Giá VOXEL hôm nay

Trung bình (24h)
6,287 VND
Thấp nhất (24h)
5,783 VND
Cao nhất (24h)
6,672 VND
Khối lượng 24h
2,799,354.66 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,117,150.03 USD
Vốn hóa thị trường
42,917,234.01 USD

Voxies Token VOXEL/VND

6,658 VND
+12.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VOXEL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:39 (UTC)
Tín hiệu