Giá VOXEL hôm nay

Trung bình (24h)
0.2204 USD
Thấp nhất (24h)
0.2132 USD
Cao nhất (24h)
0.2241 USD
Khối lượng 24h
1,460,303.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,314,162.12 USD
Vốn hóa thị trường
38,522,051.6 USD

Voxies Token VOXEL/USD

0.2205 USD
+3.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VOXEL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:01 (UTC)
Tín hiệu