Giá WCI hôm nay

Trung bình (24h)
0.00113368 USD
Thấp nhất (24h)
0.00112402 USD
Cao nhất (24h)
0.00114286 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
19.13 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

World Cup International Token WCI/USD

0.0011358 USD
+0.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WCI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:40 (UTC)
Tín hiệu