Giá WCI hôm nay

Trung bình (24h)
29 VND
Thấp nhất (24h)
29 VND
Cao nhất (24h)
29 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
5.57 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

World Cup International Token WCI/VND

Biểu đồ giá WCI
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:39 (UTC +7)
Tín hiệu