Giá WCI hôm nay

Trung bình (24h)
30 VND
Thấp nhất (24h)
30 VND
Cao nhất (24h)
30 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
21.43 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

World Cup International Token WCI/VND

30 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá WCI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:42 (UTC)
Tín hiệu