Giá WIF hôm nay

Trung bình (24h)
2.73 USD
Thấp nhất (24h)
2.26 USD
Cao nhất (24h)
3.12 USD
Khối lượng 24h
448,669,158.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
244,615,791.86 USD
Vốn hóa thị trường
3.06b USD

dogwifhat WIF/USD

3.03 USD
+28.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WIF
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:03 (UTC)
Tín hiệu