Giá WIF hôm nay

Trung bình (24h)
73,228 VND
Thấp nhất (24h)
71,375 VND
Cao nhất (24h)
76,439 VND
Khối lượng 24h
147,646,781.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
184,800,752.93 USD
Vốn hóa thị trường
2.8 tỷ USD

dogwifhat WIF/VND

72,753 VND
-3.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WIF
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:28 (UTC)
Tín hiệu