Giá WIF hôm nay

Trung bình (24h)
68,353 VND
Thấp nhất (24h)
52,710 VND
Cao nhất (24h)
75,602 VND
Khối lượng 24h
368,624,488.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
244,476,967.88 USD
Vốn hóa thị trường
2.4b USD

dogwifhat WIF/VND

64,033 VND
-9.16% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WIF
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:28 (UTC)
Tín hiệu