Giá XRP hôm nay

Trung bình (24h)
0.5 USD
Thấp nhất (24h)
0.48 USD
Cao nhất (24h)
0.52 USD
Khối lượng 24h
321,344,682.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
298,373,048.6 USD
Vốn hóa thị trường
28.58b USD

XRP XRP/USD

0.52 USD
+3.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XRP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:49 (UTC)
Tín hiệu