Giá XRP hôm nay

Trung bình (24h)
13,733 VND
Thấp nhất (24h)
13,551 VND
Cao nhất (24h)
13,952 VND
Khối lượng 24h
153,260,311.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
145,532,306.83 USD
Vốn hóa thị trường
29.14 tỷ USD

XRP XRP/VND

13,731 VND
-0.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XRP
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:39 (UTC +7)
Tín hiệu