Giá XRP hôm nay

Trung bình (24h)
14,490 VND
Thấp nhất (24h)
14,252 VND
Cao nhất (24h)
15,070 VND
Khối lượng 24h
237,756,569.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
249,560,570.92 USD
Vốn hóa thị trường
30.53b USD

XRP XRP/VND

14,531 VND
-2.57% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XRP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:19 (UTC)
Tín hiệu