Giá XTZ hôm nay

Trung bình (24h)
29,994 VND
Thấp nhất (24h)
28,997 VND
Cao nhất (24h)
31,462 VND
Khối lượng 24h
11,836,005.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,920,120.11 USD
Vốn hóa thị trường
1.16b USD

Tezos XTZ/VND

30,486 VND
4.45% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 73
Khối lượng 24h
11,836,005.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,920,120.11 USD
Vốn hóa thị trường
1.16b USD
Cao nhất 1 năm
31,462 VND
Thấp nhất 1 năm
14,995 VND
Thấp nhất
14,995 VND
Cao nhất
234,314 VND
Lưu hành
972,517,336.88 XTZ
Tổng cung
993,387,998.59 XTZ
Biến động (1 ngày)
4.45%
Biến động (7 ngày)
10.42%
Biến động (1 tháng)
20.41%
Biến động (3 tháng)
46.73%
Biến động (Năm nay)
20.94%
Thông tin

Tezos là mạng blockchain dựa trên nền tảng hợp đồng thông minh tương tự nền tảng nổi tiếng Ethereum, nhưng được bổ sung các tính năng khác ưu việt hơn (như On-chain Governance, Self-Amendment). Tezos có mục tiêu trở thành nền tảng hợp đồng thông minh duy nhất mà người dùng cần đến sau này, vượt lên trên cả Bitcoin.

Tezos Token (XTZ) là đồng tiền điện tử sử dụng trên nền tảng Tezos. Ngoài việc được coi là tài sản và là đồng tiền trong mạng lưới Tezos, XTZ còn đóng vai trò như những phiếu bầu. Phiếu bầu này dùng để bình chọn khi có những đề xuất được công bố trên mạng lưới. Tezos cũng có thể được hiểu là tài sản đầu tư như các đồng tiền điện tử khác trên thị trường, cho phép các nhà đầu tư chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của nền tảng Tezos.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Layer 1
Top 100
Altcoin
Tín hiệu