Giá XTZ hôm nay

Trung bình (24h)
24,415 VND
Thấp nhất (24h)
24,052 VND
Cao nhất (24h)
24,638 VND
Khối lượng 24h
2,250,209.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,452,478.53 USD
Vốn hóa thị trường
927,893,515.08 USD

Tezos XTZ/VND

24,402 VND
+0.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XTZ
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:17 (UTC)
Tín hiệu