Giá XTZ hôm nay

Trung bình (24h)
27,113 VND
Thấp nhất (24h)
25,347 VND
Cao nhất (24h)
28,185 VND
Khối lượng 24h
6,367,596.17 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,125,074.2 USD
Vốn hóa thị trường
1.02b USD

Tezos XTZ/VND

27,726 VND
+6.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XTZ
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:35 (UTC)
Tín hiệu