Giá XVS hôm nay

Trung bình (24h)
251,244 VND
Thấp nhất (24h)
237,993 VND
Cao nhất (24h)
263,020 VND
Khối lượng 24h
14,968,493.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,725,911.21 USD
Vốn hóa thị trường
151,780,303.59 USD

Venus XVS/VND

254,322 VND
+0.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XVS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:59 (UTC)
Tín hiệu