Giá XVS hôm nay

Trung bình (24h)
257,006 VND
Thấp nhất (24h)
249,576 VND
Cao nhất (24h)
270,792 VND
Khối lượng 24h
4,363,171.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,884,917.93 USD
Vốn hóa thị trường
162,630,784.43 USD

Venus XVS/VND

265,896 VND
+6.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XVS
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:29 (UTC +7)
Tín hiệu