Giá YGG hôm nay

Trung bình (24h)
0.88 USD
Thấp nhất (24h)
0.85 USD
Cao nhất (24h)
0.93 USD
Khối lượng 24h
16,574,751.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
41,823,469.58 USD
Vốn hóa thị trường
334,483,242.97 USD

Yield Guild Games YGG/USD

0.93 USD
+6.42% 24 giờ qua
Biểu đồ giá YGG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-20 16:22 (UTC)
Tín hiệu